Халачев ЕООД

Условия за ползване

/ Начало / Условия за ползване

Условия за ползване

 1. Общи положения.
  1. Този уеб сайт („Уеб Сайт”) е собственост на Халачев ЕООД, гр. София.
  2. Настоящите условия за ползване („Условията”) регламентират правата, условията и правните ограничения за ползване на Уеб Сайта.
  3. Ползвайки този Уеб Сайт, Вие заявявате, че сте прочели, разбирате и сте съгласни с настоящите Условия за ползване.
  4. В случай, че не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, не ползвайте този Уеб Сайт.
 2. Общи условия.
  1. Материалите на този Уеб Сайт, включително всички текстове, документи, изображения, графики, графични знаци, лога, логотипи, илюстрации, фотографии, чертежи, включително оформлението като уникална комбинация от изображения, цветове, размери, пропорции, функционалност, типография и позициониране (дизайнът) са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и международните споразумения.
  2. Всяка неоторизирана и/или неправомерна употреба на тези материали може да наруши авторски права, права върху търговски марки и/или законови разпоредби.
  3. Освен в случаите, в които е посочено друго, авторските права върху материалите, включително но не само изброените в т.II.1 от настоящите Условия за ползване, принадлежат на Халачев ЕООД.
  4. Халачев ЕООД ви оправомощава да ползвате материали от този уеб сайт само и единствено за лична нетърговска употреба при условие, че всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на трети страни такива, останат запазени.
  5. В съответствие с т.II.3 и т.II.4, Материалите от този Уеб сайт не може да бъдат променяни, редактирани, възпроизвеждани, копирани, публикувани, разпространявани, публично излъчвани и предавани в каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на Халачев ЕООД, или без съгласието на съответната трета страна, на която принадлежат правата върху съответните материали.
 3. Гаранции и отговорност.
  1. Материалите на този Уеб Сайт се предоставят във вида, в който са представени, без никакви гаранции от какъвто и да е вид, явни или имплицитни, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за годност, адекватност или спазване на задължения.
  2. Информацията, представена на Уеб Сайта е ориентирана към предоставяне на предварителни сведения и никоя част от нея не следва да бъде третирана като конкретно търговско предложение.
  3. Халачев ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи произтекли от употребата, невъзможността за употреба, или резултатите от употребата на този Уеб сайт.
  4. Този Уеб сайт може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Халачев ЕООД не носи никаква отговорност за съдържането на уеб сайтове на трети страни.
 4. Лицензи. Материали на трети страни.
  1. Халачев ЕООД не предоставя никакви лицензи посредством този Уеб Сайт.
  2. Този Уеб Сайт може да съдържа, препраща към, и/или използва услуги и материали, предоставени от трети страни в съответствие с отделни Условия за ползване и/или придружаващи лицензионни споразумения, които са посочени или приложени към съответните услуги и материали. Ползвайки такива услуги и материали Вие заявявате, че сте прочели, разбирате и сте съгласни със съответните Условия за ползване и/или придружаващо лицензионно споразумение, посочени или приложени към съответната услуга и/или материал.
 5. Конфиденциалност.
  1. Този Уеб Сайт може да използва технически средства, включително свои собствени и/или предоставени от трети страни такива, които технически средства събират информация за достъпа до самия сайт („Статистика за посещенията”). Събираната информация е анонимна, може да бъде ползвана единствено с цел подобряване ползваемостта на Уеб Сайта и няма да бъде преотстъпвана на трети страни от Халачев ЕООД.
  2. Възможно е Уеб Сайта да използва т.нар. Cookies (Бисквитки) за да съхрани информация, включително, но не само, информация, отнасяща се до потребителските настройки на Уеб Сайта и/или Статистиката за посещенията. Информацията е анонимна и не ви идентифицира персонално.
  3. Този Уеб Сайт съдържа препратки към адреси за електронна поща, формуляри и/или други средства, предоставящи възможност за предаване на информация към Халачев ЕООД. Вие приемате, че поверителността на информацията предавана посредстом Интернет не може да бъде гарантирана по време на преноса и е възможно да бъде прочетена от трети страни.
  4. Вие заявявате, че изпращате информация изцяло на Ваша отговорност, че съдържанието на информацията която изпращате към Халачев ЕООД, не противоречи на никой закон или подзаконов нормативен акт, и не нарушава никакви права на трети страни.
  5. Вие давате съгласието си Халачев ЕООД да се свърже лично с Вас използвайки предоставена от Вас посредством електронна поща, формуляри и/или други технически средства на този Уеб Сайт информация. Предоставената от Вас информация за връзка, ще бъде третирана конфиденциално, няма да бъде използвана за никакви други цели, и няма да бъде преотстъпвана на трети страни.
  6. Халачев ЕООД не се задължава да съхранява под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин никаква част от предоставената от Вас информация посредством електронна поща, формуляри и/или други технически средства.
  7. Халачев ЕООД си запазва правото да не отговаря на непоискани търговски съобщения по смисъла на Чл.5(1) и Чл.6(4) от Закона за електронната търговия.
 6. Ползване на „бисквитки”.
  1. Т. нар. „бисквитки” представляват пакети данни, изпратени от уеб сървър към уеб браузър, съхранени под формата на текстов файл, който е възможно да съдържа информация отнасяща се до потребителските настройки и/или статистиката за посещенията на уеб сайта.
  2. Използваните от този Уеб Сайт „бисквитки” са два вида: (1) Свои собствени и (2) Генерирани от външни услуги.
  3. Собствени „бисквитки” — Използват се за запазване на следните потребителски настройки при повторно посещение на уеб сайта: Избор на език на съдържанието: български или английски; Затваряне на уведомлението за използване на „бисквитки”.
  4. Генерирани от външни услуги „бисквитки” — Този уеб сайт е възможно да използва външни услуги, които е възможно да генерират собствени „бисквитки”, . Халачев ЕООД няма достъп до съдържанието на тези „бисквитки”, а начина, по който последните се използват е описан в съответните Условия за ползване на доставчиците на тези външни услуги.
  5. Към датата на последната редакция на Условията за ползване, този Уеб Сайт използва следните външни услуги:
   1. Google Analytics — аналитичен инструмент, предоставян от Google, който помага на собствениците на уеб сайтове и приложения да разберат как същите се използват от страна на потребителите. Възможно е да се използва набор от „бисквитки”, за да се отчитат статистически данни за употребата на даден уебсайт, без да се идентифицират лично отделните посетители. Възможно е Google Analytics да използва и рекламни „бисквитки” за показване на подходящи реклами в продуктите на Google. Отказ от „бисквитки” на Google.
   2. AddThis — услуга с функционалност за споделяне на съдържание в социални мрежи и други продукти, предоставяна от AddThis. Възможно е да използва набор от „бисквитки” за да се съхранят потребителските настройки и/или да се отчитат потребителски данни за употребата на предоставената функционалност за споделяне, а също така и за предоставяне на рекламно съдържание, без да се идентифицират лично отделните посетители пред собствениците на уеб сайтове. Отказ от „бисквитки” на AddThis.
  6. В случай, че не желаете да получавате никакви „бисквитки” от този Уеб Сайт или такива от посочените по-горе външни услуги, можете да изключите тяхното приемане и обработване посредством настройките на Вашия уеб браузър.
 7. Други.
  1. Халачев ЕООД си запазва правото да внася промени в тези Условия за ползване по всяко време, без предизвестие.
  2. Ползването на сайта след промяна в Условията за ползване означава, че сте прочели, разбирате и сте съгласни с новите условия за ползване.
  3. Последната редакция на Условията за ползване е от 01.10.2015 г. и отменя предходната редакция от 26.05.2010 г.