Халачев ЕООД

Условия за ползване

/ Начало / Условия за ползване

Условия за ползване

 1. Общи положения.
  1. Този уеб сайт („Уеб Сайт”) е собственост на Халачев ЕООД, гр. София.
  2. Настоящите условия за ползване („Условията”) регламентират правата, условията и правните ограничения за ползване на Уеб Сайта.
  3. В случай, че не сте съгласни с настоящите Условия за ползване, не ползвайте този Уеб Сайт.
 2. Общи условия.
  1. Материалите на този Уеб Сайт, включително всички текстове, документи, изображения, графики, графични знаци, лога, логотипи, илюстрации, фотографии, чертежи, включително оформлението като уникална комбинация от изображения, цветове, размери, пропорции, функционалност, типография и позициониране (дизайнът) са обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и международните споразумения.
  2. Всяка неоторизирана и/или неправомерна употреба на тези материали може да наруши авторски права, права върху търговски марки и/или законови разпоредби.
  3. Освен в случаите, в които е посочено друго, авторските права върху материалите, включително, но не само изброените в т.II.1 от настоящите Условия за ползване, принадлежат на Халачев ЕООД.
  4. Халачев ЕООД ви оправомощава да ползвате материали от този уеб сайт само и единствено за лична нетърговска употреба при условие, че всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на трети страни такива, останат запазени.
  5. В съответствие с т.II.3 и т.II.4, Материалите от този Уеб сайт не може да бъдат променяни, редактирани, възпроизвеждани, копирани, публикувани, разпространявани, публично излъчвани и предавани в каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без изричното писмено съгласие на Халачев ЕООД, или без съгласието на съответната трета страна, на която принадлежат правата върху съответните материали.
 3. Гаранции и отговорност.
  1. Материалите на този Уеб Сайт се предоставят във вида, в който са представени, без никакви гаранции от какъвто и да е вид, явни или имплицитни, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за годност, адекватност или спазване на задължения.
  2. Информацията, представена на Уеб Сайта е ориентирана към предоставяне на предварителни сведения и никоя част от нея не следва да бъде третирана като конкретно търговско предложение.
  3. Халачев ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и пропуснати ползи произтекли от употребата, невъзможността за употреба, или резултатите от употребата на този Уеб сайт.
  4. Този Уеб сайт може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Халачев ЕООД не носи никаква отговорност за съдържането на уеб сайтове на трети страни.
 4. Лицензи. Материали на трети страни.
  1. Халачев ЕООД не предоставя никакви лицензи посредством този Уеб Сайт.
  2. Този Уеб Сайт може да съдържа, препраща към, и/или използва услуги и материали, предоставени от трети страни в съответствие с отделни Условия за ползване и/или придружаващи лицензионни споразумения, които са посочени или приложени към съответните услуги и материали.
 5. Комуникация.
  1. Този Уеб Сайт съдържа препратки към адреси за електронна поща, формуляри и/или други средства, предоставящи възможност за предаване на информация към Халачев ЕООД.
  2. Вие заявявате, че изпращате информация изцяло на Ваша отговорност, че съдържанието на информацията която изпращате към Халачев ЕООД, не противоречи на никой закон или подзаконов нормативен акт, и не нарушава никакви права на трети страни.
  3. Халачев ЕООД си запазва правото да не отговаря на непоискани търговски съобщения по смисъла на Чл.5(1) и Чл.6(4) от Закона за електронната търговия.
 6. Други.
  1. Халачев ЕООД си запазва правото да внася промени в тези Условия за ползване по всяко време.
  2. Последната редакция на Условията за ползване е от 22.05.2018 г. и отменя предходната редакция от 01.10.2015 г.